Acowa GEKKO

Datalogger med modem

GEKKO, datalogger från Acowa Instruments, är designad för användning i VA-applikationer, den samlar in data/ loggsignaler med hjälp av valfri extern mätutrustning som ger en 0/4 – 20 mA signal.

Applikationsexempel är t.ex. svavelvätedetektering i pumpstationer och reningsverk, nivåmätning, grundvattennivåöversvämningsregistreringar och registrering av nederbördshändelser.

Datainsamling sker enkelt via AcowaCore och visualisering via AcowaDash.

Dataloggern är designad i en robust industriell design, exempelvis är den IP67-klassad. Ytterligare egenskaper som att operativ temperatur är -20°C til +50°C och max kabellängd på givare är 100 meter visar att GEKKO är flexibel i användningsmoråde.  Spänningsmatningen är antingen med extern spänningsmatning 12-30V DC eller 2 st lithiumbatterier. 

Den är utrustad med 2 st analoga ingångar som är valbara 0/ 4-20mA eller med 4 digitala ingångar, där 2 av dessa kan konfigureras som 0-10 V ingångar eller som pulsingångar. 

Gekko_Wasys_196125
Acowa datalogger GEKKO
GEKKO TurTle FROG

Acowa datalogger GEKKO kommunicerar via standard MODBUS TCP/IP eller SMS-kommandon. Kommunikation sker via inbyggt 4G-modem eller Sigfox-modem. Kommunikation till SCADA sker genom programmet AcowaCore, som bl.a. möjliggör hantering av en händelsebaserad loggningsfunktion, som vanligtvis används för överflödesregistrering.  USB-gränssnittet är till för konfigurering av dataloggern och dessutom för uppladdning av loggar i excelformat. 

För loggning av värden finns alternativ för standardloggning samt en intensifierad loggning vid en händelse. Händelsebaserad loggning möjliggör ett differentierat loggintervall. Detta måste fastställas vad som startar den händelsebaserade loggen och görs genom att välja önskat alternativ som händelsesignal. Vanligtvis är det antingen ett gränsvärde (AI1 – Hög gräns) på den analoga ingången eller en digital ingång (vippa eller liknande).  

Applikationsexempel för olika loggintervall:

1. Bräddavloppsregistrering med GEKKO datalogger samt FROG nivåvippa och TurTle nivågivare. I det här fallet används nivåvippan för att aktivera händelseloggning, så vi går från 1 timmes loggning till 1 minut.

När vippan är aktiverad och nivån når bräddkanten skickas i båda fallen ett meddelande via AcowaCore till kundens SCADA-system. Det hela visualiseras via AcowaDash.

2. Konfigurera i AcowaZoo att loggning ska ske av svavelvätenivå var 10:e minut vid svavelvätenivå under 7 ppm. Om svavelvätenivån i sumpen går över 7 ppm så börjar GEKKO logga varje minut. Vid samma händelse kan man även få ett SMS från dataloggern.  

Effekten av ovan exempel är längre livstid på batterier och längre tidshorisont på loggning, varje kanal klarar nämligen 10.000 händelser.

Det finns flera anledningar till varför man kan använda en batteridriven datalogger:

  1. Mobilitet: En batteridriven datalogger kan enkelt flyttas runt och användas på olika platser utan att behöva vara ansluten till en strömkälla. Det är särskilt användbart när man behöver mäta och logga data i avlägsna eller svåråtkomliga platser.

  2. Flexibilitet: Batteridrivna dataloggers kan användas på platser där det inte finns möjlighet att installera eller ansluta till en strömkälla. Detta gör GEKKO idealisk för användning utomhus eller i fältarbete där det inte finns tillgång till elektricitet.

  3. Kostnad: Att använda batteridrivna dataloggers kan vara mer kostnadseffektivt än att ansluta till en strömkälla, särskilt i fall där dataloggers behöver användas på olika platser eller när man behöver mäta data under långa tidsperioder.

  4. Tillförlitlighet: Batteridrivna dataloggers kan vara mer tillförlitliga i situationer där strömtillförseln är osäker eller bristfällig. De kan fortsätta att mäta och logga data även om det är strömavbrott eller problem med elektricitetstillförseln.

  5. Enkel användning: Batteridrivna dataloggers är enkla att installera och använda, eftersom de inte kräver någon komplicerad installation eller anslutning till en strömkälla. De kan också vara mer bärbara och lättare att hantera än dataloggers som är beroende av en strömkälla.

Sammanfattningsvis kan användningen av batteridrivna dataloggers vara fördelaktig för sin mobilitet, flexibilitet, kostnadseffektivitet, tillförlitlighet och enkelhet i användning.

Intresserad av datablad: Klicka här
Användarmanual: Klicka här
Eller kanske vill Du läsa ett snabbstartsdokument: Klicka här

Kort info om GEKKO i filmen nedan.

Vill Du ha mer information om dataloggern GEKKO, ring oss eller skicka mail till: produkter@asbva.se