Elkonstruktion med funktion och säkerhet i fokus

För att kunna styra olika enheter och processer i VA-nätet måste yttre komponenter, som givare och frekvensomformare, kopplas ihop med komponenter i apparatskåpet. Slutfunktionen är specificerad men jag får hitta den tekniska lösningen för olika delmål. Resultatet blir en elkonstruktionsritning som mina kollegor bygger apparatskåpet efter.

// Victor Lund, elkonstruktör //

Vi kan flytta vatten på många olika sätt

För att få till en bra lösning måste jag ha klart för mig vilka funktioner kunden vill ha, om de vill använda specifika komponenter och så vidare. Önskemålen ser olika ut i olika kommuner. Grundprincipen är att flytta vatten men jag kan till exempel inte använda en lösning som vi gjort för Mariestad i Åre, eftersom kommunernas kravspec ser olika ut. Jag får sätta mig in i många olika lösningar och det har alla våra kunder nytta av.

Ibland vet kunden inte vad de vill ha för lösning. Då tar vi fram förslag på vad vi kan göra och förklarar tydligt vilken uppgift funktionen löser.

Funktion och säkerhet styr elkonstruktionen

Det viktigaste är naturligtvis att lösningen fungerar och är säker. På anläggningar som reningsverk är riskanalysen viktig. Vi uppskattar om finns risker kring varje maskindel och tar hänsyn till både tekniska och mänskliga faktorer. Om det behövs, bygger vi in säkerhetsfunktioner som till exempel. nödstoppskretsar.

Grönare elkonstruktion i framtiden

De senaste åren har många börjat tänka mer grönt. Vi tittar på energisnåla lösningar och har byggt några anläggningar med solceller på taket. Förmodligen kommer ännu fler gröna funktioner att finnas med i all elkonstruktion framöver. Med relevanta mätningar och rapporter kan VA-nätet bli ännu mer miljövänligt.