Programmering för anläggningar i VA-branschen

Programmering handlar om att skapa funktioner av de signaler som går in i styrsystemet. Jag brukar säga att det bara är programmerarens fantasi och kundens plånbok som begränsar vad vi kan göra. Den största utmaningen är att välja rätt teknisk lösning för varje anläggning – och för framtiden.

// Fredrik Wadebäck, programmerare //

Vilka funktioner har ni saknat förut?

När en kund kontaktar oss och vill byta el- och styrsystem i en anläggning, är det bra om jag kan få sitta ner med driftteknikerna och säga: ”Glöm hur det fungerar idag. Berätta bara hur ni vill att det ska fungera. Vad har ni saknat innan?” Annars är det lätt att man låser sig vid hur det har varit och missar nya möjligheter.

Unik programmering för varje anläggning

Det går att göra saker på olika sätt och alla kommuner har sin standard. För att välja rätt tittar jag bl.a. på kommunikationen mot kundens övervakning, vilka mätvärden som ska samlas in och hur det ska göras. Om vi måste rätta oss efter ett befintligt system, kan det styra vad vi kan och inte kan göra.

Genomtänkt programmering gör det enkelt för drifteknikerna

Vi lägger en hel del jobb på programmering av touch-panelen. Det ska vara enkelt att navigera och hitta de inställningar du vill göra. Du ska till exempel inte kunna bläddra vilse i menysystemet och sen inte kunna gå tillbaka.

En av ASB:s styrkor är att vi levererar styrskåp där vi också gör programmeringen. Om det dyker upp önskemål under projektet, kan vi oftast lösa det. Vi vill ju leverera en produkt som fungerar som kunden har tänkt.

Tillsammans hittar vi rätt funktioner för idag och imorgon

En del av de 70 anläggningar jag har ansvar för i Askersunds kommun är gamla och det börjar bli dags att byta styrsystem och elskåp. Tekniken går så snabbt framåt att det ibland inte finns reservdelar till undercentraler som byttes för bara 10 år sen. Vi vill också ha fler uppgifter och signaler idag och det går inte att få ut från de gamla undercentralerna.

// Johanna Oskarsson, driftansvarig i Askersunds kommun //

Jag bollar idéer med programmeringen från start

Ett uppdrag börjar med att jag sätter ihop en funktionsbeskrivning. Ibland har jag en idé som jag ringer och bollar direkt med ASB. De har ett brett perspektiv, har sett många lösningar och kan berätta hur de har löst liknande problem på ett annat ställe.

Vi planerar tillsammans för kommande behov

Det handlar om ganska stora investeringar så det är viktigt att tänka igenom vad som verkligen behövs nu och vad som kan behövas i framtiden. ASB kan komma med förslag på funktioner som vi kan passa på att ta med när vi ändå bygger om.

Sen händer det att vi, eller ASB, inte har tänkt hela vägen. Då är ASB flexibla och löser problem som dyker upp under projektet. De är måna om att det ska bli bra för oss i slutänden.