Acowa CaNaRy

Svavelvätegivare

CaNaRy från Acowa Instruments är en unik svavelvätegivare som detekterar svavelväte i koncentrationer av 0 – 300 ppm.

Den är designad i en robust design för installation i bl.a. pumpstationer och reningsverk.

Givaren levereras kalibrerad och kräver ingen kostsam kalibrering under sin livstid. Livslängden förväntas vara minst 2 år.

Ytterligare en effekt av detta är en snabb installation samt bra arbetsmiljö vid utbyte av mätcellen då inget utbyte av kablage, kalibrering eller dylikt krävs, se video nedan.

CaNaRy är utvecklad utifrån samma princip såsom vår TurTle trycktransmitter och använder därmed likadant kablage som TurTle. 

Kabellängder som finns tillgängliga är 10 meter, 15 meter och 30 meter. 

Max övertryck är 6 bar och drifttemperaturen är mellan -20°C till +50°C. 

Acowa CaNaRy

Installationen kan exempelvis vara till valfritt PLC-system eller varför inte vår datalogger GEKKO. I båda fallen omvandlar Acowa CaNaRy 0 – 300 ppm till en standardsignal på 4-20mA för enkel insamling av data.

För att förenkla ännu mer för våra kunder har vi en standardlösning med GEKKO och CaNaRy i kapsling, allt är färdigkonfigurerat.

Som ett exempel på utläsning av data visas grafen i excel men det går naturligtvis att få informationen till Ert SCADA-system.

Svavelvätegivaren CaNaRy har skyddsklass IP65 och ska därmed inte direkt utsättas för vätska. Fri fallhöjd är 30 cm. 

Intresserad av datablad: Klicka här
Intresserad av snabbstartsdokument: Klicka här

Lösningar för svavelvätedetekteringar och åtgärder hittar du här.

Vätesulfid (kallas också svavelväte, kemisk beteckning H2S).

Svavelväte bildas vid syrefattig nedbrytning av avloppsvatten. Den är speciellt farligt eftersom det bedövar luktsinnet så att lukten inte märks efter en stund, vilket innebär att man inte märker att man vistas i en miljö med farligt höga halter.

Svavelväte ger akuta hälsoeffekter som huvudvärk, ögonirritation och andningsbesvär. Höga halter leder till medvetslöshet och död på grund av blodets försämrade förmåga att transportera syre. 

Avloppsanläggningar belastas med avloppsvatten. När avloppsvatten, avloppsslam och latrin blir stillastående i till exempel brunnar, pumpgropar och tankar kan det uppstå syrebrist när syret förbrukas genom bakteriell nedbrytning av organiskt material. Samtidigt bildas bland annat koldioxid, som ytterligare ökar risken för syrebrist i dessa utrymmen. Vid dålig syresättning, till exempel i stillastående avloppsvatten och i långa ledningar, ökar risken att den bakteriella nedbrytningen bildar gaser som svavelväte.

Svavelväte kan också ge svåra korrosionsproblem i icke rostfritt material.

Acowa CaNaRy
Källa: Arbetsmiljöverket

För att se enkelheten med svavelvätegivaren från Acowa CaNaRy, kolla videon. Efter livstidens slut på mätcellen byts den följaktligen ut enligt samma princip. Detta innebär att ingen kalibrering krävs.

Vill Du ha mer information om svavelvätegivaren CaNaRy