Mjukvaror

Datainsamling – AcowaCore

AcowaCore är ett databehandlingsprogram som kan kommunicera direkt med både FIREFLY- och GEKKO-enheter, samt konvertera befintliga historiska data från användarens egna SCADA-system och omvandla dessa till giltiga flödesberäkningar vid alla pumpstationer:

– Kapacitetsberäkningar
– Inloppsprofiler vid alla befintliga pumpstationer med historiska data
– Bullseye servicemodul
– Bräddningsberäkningar
– Detektering av ovidkommande vatten.

Visualisering – AcowaDash

AcowaDash är en visualiseringsplattform för AcowaCore. AcowaDash är ett användargränssnitt som är intuitivt och lätt att förstå och det samlar all information om alla pumpbrunnar, både kapacitetsberäkningar och inloppsflöde, nederbördsdata, svavelväteinformation,  bräddningshändelser,  beräkningar och visualiserar dessa.

AcowaDash möjliggör även enkel rapportering av t.ex. spillhändelser och ovidkommande vatten eftersom all data enkelt kan extraheras som CSV-filer.

GEKKO  CaNaRy
Dashboard med trend över  svavelvätenivån. Även visning av min/ maxnivå.

FireFly
Dashboard med info om hög/ lågnivålarm.

GEKKO  FROG  TurTle
Trend och tabell med info om antal, varaktighet, och volym för bräddning.

SPIDER 
Dashboard med trender på nivå och strömförbrukning. Även status, antal starter och gångtid per pump.

GEKKO
Dashboard med info om nederbörden i tabell och trendform.

PUMA
Dashboard med info om status för pumpstyrningen. Antal starter, drifttid, nivå etc.

AcowaDash tillhandahåller snabba och flexibla grafer och tabeller, med ett brett utbud av alternativ. AcowaDash stöds bl.a. av ett stort antal ”Panel-plugins”, som ger många olika sätt att visualisera mätvärden och loggar. Klicka på respektive bild ovan för att få en överblick på respektive applikation.
Mer Dashboards och information online får Du här

AcowaZoo – Konfigureringsverktyg

Gratis verktyg för konfigurering av SPIDER eller GEKKO som ansluts till PC:n med en Micro-USB-kontakt på enheten.  När AcowaZoo-programmet startar kommer det kontinuerligt att försöka etablera kontakt med en enhet via USB-anslutning. 

För att ladda ner programvara: klicka här och gå långst ner på sidan.

 

 

 

Användarmanual för AcowaDash finns här.