Trygg projektledning inom VA-automation

– vi guidar dig rätt från start till mål

Det roligaste med projektledning är att vara med från start till mål. Jag börjar med att räta ut eventuella frågetecken kring projektet och avslutar med besiktning när anläggningen är driftsatt.
I slutänden ska vi leverera ett styrskåp med de funktioner som kunden förväntar sig.

// Mattias Olovsson, projektledare //

Alla projekt börjar med en genomtänkt funktionsbeskrivning

Det första vi behöver veta, är vilka funktioner vi ska styra. Vad vi ska installera? Vilken teknik vill de använda för att göra mätningar? Hur ska styrning och övervakning skötas?

För en del kunder kan det vara en utmaning att ta fram en bra funktionsbeskrivning. Då hjälper vi gärna till med förslag på lösningar som vi vet fungerat i andra projekt.

Kundens standard gäller

Det är också viktigt att vi följer kundens standard, både när det gäller produkter och hur vi arbetar. Det underlättar till exempel för kunden om alla benämningar är genomgående lika – från automationsritningen till det som står på touchpanelen och kontrollrummets skärm.

Vi testkör alltid innan installation

Innan vi levererar ett apparatskåp, testkör vi det på fabriken. Det vi inte kan testköra konkret, simulerar vi. Så alla skåp håller mycket hög kvalitet och är driftsäkra.

När det är dags för installation kan det vara en utmaning att anpassa sig till andra yrkeskategorier som är involverade i projektet. Det löser vi på samma sätt som vi hanterar all projektledning – med bra planering och god kommunikation.

Normal arbetsgång
 • Försäljning
  Försäljare lämnar offert på ett projekt.
 • Uppstart
  Avstämning av funktionsbeskrivning och materialkrav.
 • Elkonstruktion
  Apparatskåp ritas upp.
 • Tillverkning
  Apparatskåpet byggs.
 • Testkörning
  Alla funktioner testas.
 • Installation
  Apparatskåpet installeras på plats.
 • Drifttagning och slutbesiktning
 • Uppföljning och finjustering

Vanliga projekt

 • Automation i nya pumpstationer, vatten- och reningsverk
 • Utbyte av gammal elektronik i äldre apparatskåp
 • Uppdrag av kommun eller VA-verk att se över standard i pumpstationer
 • Elanläggningar till industrin

Smidigt med en leverantör som har bra organisation

I de projekt vi har gjort tillsammans med ASB, har vi lagt ner mycket tid gemensamt på att ta fram en väl bearbetad funktionsbeskrivning innan vi sätter i gång. Vi kommer med en idé om hur vi vill bygga en lösning, diskuterar den med ASB och de kommer med input utifrån sina erfarenheter. Bland annat tänker vi igenom extra noga, om det kan vara något mer vi vill göra inom två år.

// Henrik Lööf, Tekniker i Mariestads kommun //

Med god planering kan vi hålla budget

Det här upplägget funkar jättebra och är en stor fördel för oss, eftersom allt fungerar från dag ett. Det innebär också att vi kan hålla kostnaderna. Vi har ju krav på oss att genomföra projektet, som det beskrivs, inom vissa prisramar. När alla detaljer och funktioner finns med från början, kan ASB slutföra det vi kommit överens om inom den ramen.

Skönt med självgående installatörer

ASB har duktiga installationselektriker som är väl förtrogna med anläggningarna och ganska självgående. De löser kniviga situationer, om till exempel en funktion måste vara i gång samtidigt som de installerar ett nytt styrskåp.

Det är smidigt för oss att jobba med ett företag som har en bra organisation och projektledning genom hela kedjan från projektering till installation.