Framtidssäkra VA-anläggningar

Driftstopp på ett vatten- eller reningsverk får snabbt stora konsekvenser. En pumpstation som inte fungerar kan skära av vattenförsörjningen eller orsaka besvärliga översvämningar. Kostnaderna för sådana driftstopp kan snabbt bli höga.

Allt kan vi naturligtvis inte råda över. Men att många VA-anläggningar är mer än 15 år gamla och drivs med utdaterad elektronik och gamla styrsystem, kan vi göra något åt. Du kan framtidssäkra kritiska anläggningar idag.

Men är det värt besväret? Är det ekonomiskt försvarbart?

Reservdelar kan vara ett knivigt problem

Ett driftstopp med äldre elektronik är aldrig en quick fix. Faktum är att en del teknik så utdaterad att det är svårt att hitta reservdelar. De tillverkas helt enkelt inte längre. Så vi pratar om att leta reservdelar på Blocket. De reservdelar som eventuellt finns kan vara dyra. Tillsammans med installationen kan reparationen bli så dyr, att det skulle bli billigare att installera ett helt nytt apparatskåp.

Du vill inte ha en massa olika system därute och det blir för dyrt att byta överallt

Eftersom vi har all kompetens under samma tak, från konstruktion till installation, kan vi jobba smart. Med små justeringar kan vi hålla nere kostnaden. Och en liten prisskillnad kan göra det möjligt att renovera fler anläggningar.

Sen behöver vi inte nödvändigtvis byta hela apparatskåpet. Det kan räcka att byta styrenhet och/eller vissa komponenter i systemet.

Snabbt igång igen om oturen är framme

Med ett modernt apparatskåp kan du snabbt vara igång igen, om du trots alla försiktighetsåtgärder får ett driftstopp. Du kan ha en PLC eller HMI liggande på hyllan. Programmet finns klart på en USB-sticka. Minimalt med krångel och osäkerhet.

Mer funktion och fler värden

Idag vill alla mäta mer för att ha bättre kontroll. Anläggningar ska inte dra mer energi än nödvändigt, du kanske vill kunna växla mellan att styra en process per tidsenhet eller flödesmängd, en myndighet kanske vill ha en rapport om bräddning av avloppsvattnet. Många äldre system klarar inte av att leverera den här informationen. Med ett nytt styrsystem kan du få in fler och mer flexibla funktioner och mejla in snygga rapporter till Länsstyrelsen.

Var vill du börja?

Vi åker gärna ut och gör en inventering av de VA-anläggningar du har ansvar för. Då kan vi se vilka åtgärder som är effektivast utifrån de behov som är aktuella idag och även tänka några år framåt. Med inventeringen och dina önskemål som bas, tar vi fram en plan och ett kostnadsförslag.

Vi hjälper dig gärna!

Ronny Annerqvist

Försäljning
0501-669 81
ronny.annerqvist@asbva.se

Robert Magnusson

Elkonstruktion/ Sälj
0501-500 70
robert.magnusson@asbva.se

Robbin Axelsson

Innesälj/ Offert
0501-39 91 92
robbin.axelsson@asbva.se

Johan Pettersson

Platschef
013 -120 904
johan.pettersson@asbva.se

Henrik Brandesten

Programmering/Sälj
0501-66 982
henrik.brandesten@asbva.se

Fredrik Wadebäck

Programmering/Sälj
0501-39 91 96
fredrik.wadeback@asbva.se

Fredrik Knutsson

Säljchef
0501-39 91 93
fredrik.knutsson@asbva.se