Skåpbyggnation för pumpstationer, vatten- och reningsverk

När jag kommer in i bilden har ritningarna blivit godkända av kunden och det finns en skarp ritning att jobba med. Det vanligaste skåpet vi bygger är 1 000 x 1 000 mm och sitter i en pumpstation. Men skåpstorlekarna spänner från 10 x 20 cm till 4 x 2 m och kan också sitta i vatten- eller reningsverk.
// Fredrik Flodin, apparatskåpbyggare //

Många komponenter och funktioner i ett skåp

Vi börjar med att sätta in skenor och plintar så att vi kan montera alla apparater som ska finnas i skåpet: säkringar, PLC eller HMI, batteribackup, modem eller fiber, reläer och så vidare. Vi monterar också kanaler för elkablar och kopplar fram till plintarna. Sedan tar installatören vid från plinten och kopplar ut till de komponenter som ska styras.

När vi börjar bygga skåpen är de flesta frågorna kring monteringen lösta. Men ibland, när vi använder nya produkter, bollar vi med elkonstruktören och ger förslag på hur det ska se ut i skåpet.

Apparatskåp med reservutrymme och back-up

Det är många olika moment i varje skåp och alla skåp är olika. Ett lite större skåp kan ta 2 – 3 veckor att montera – det beror på hur mycket som ska installeras i det. Vissa skåp är stora men halvtomma, med ett reservutrymme för kommande installationer. Andra skåp är proppfulla. Vissa skåp kan till exempel innehålla en identisk uppsättning av systemet som backup så att anläggningen kan fungera även om någon del går sönder.

  • Utomhusskåp
    Oftast i rostfritt eller någon kombination t.ex. rostfritt/syrafast. Kan också lackas.
  • Inomhusskåp
    Oftast lackade skåp.
  • Markmätarskåp
    Oftast galvad plåt.