AcowaZoo

Konfigurationsverktyg

För konfiguration av SPIDER, PUMA och GEKKO kan ett gratis PC-program laddas ner – AcowaZoo. AcowaZoo kan installeras på datorer som kör Windows 7, 8 eller 10 eller senare. Kör programmet ”AcowaZoosetup.exe” via installationsfilen som finns i denna länk: Gratis nedladdning
USB-anslutning från SPIDER, PUMA eller GEKKO till PC med en Micro-USB-kontakt på enheten. AcowaZoo kommer sedan att ansluta till enheten för konfiguration. När AcowaZoo-applikationen startar kommer den kontinuerligt att försöka upprätta kontakt med en enhet via USB-anslutning.

Nedan följer filmer som visar hur enkelt det är att konfigurera styrningen PUMA och dataloggern GEKKO.

PUMA, Konfiguration av pumpstyrning:

Klicka på knappen Pump Setup och ställ in hur styrningen ska fungera. I detta fallet 3-fas pump på 5.5 A och styrning via nivågivare och högnivåvippa. Klicka vidare på analoga in för 4-20 mA givare, 5 meters sump, variabel startnivå på 15 cm, startnivå 255 cm, stoppnivå 45 cm och sörpling kl 08.30 var 7:e dag om nivån är tillräckligt hög. Andra fina optioner som bl.a motionskörning går vi inte genom i filmen.  Högnivåvippan installeras på DI och konfigureras. Därmed är allt klart för att ladda PUMA med ny konfiguration.

Filmen nedan visar hur inställning för utskick av larm via SMS hanteras. Det finns även några bra sidor direkt i AcowaZoo för analys av anläggningen som vi snabbt går genom. All information i PUMA är tillgänglig via Modbusregister som ni kommer se i filmen.

Konfiguration av dataloggern GEKKO:

Filmen nedan visar konfiguration av dataloggern GEKKO och svavelvätegivaren CaNaRy. Eftersom det inte är tillgång till spänningsmatning så kör vi på batteri i detta caset. Inställningarna i just detta case är loggning av svaleväte var 20:e minut i normalfallet. Blir det >10 ppm så börjar GEKKO logga data varje minut istället. Som ni ser i filmen så är det helt valfritt med inställningen hur ofta loggning ska, det är enbart en enkel konfiguration i den öppna mjukvaran.

Konfigurering för loggning av nederbörd, bräddning, grundvattennivå etc. med hjälp av GEKKO utförs på samma sätt.

Vill Du ha mer information om AcowaZoo, ring oss eller skicka mail till: produkter@asbva.se