FAQ

Konfigurationsverktyget AcowaZoo och mer

För konfiguration av SPIDER, PUMA och GEKKO kan ett gratis PC-program laddas ner – AcowaZoo. AcowaZoo kan installeras på datorer som kör Windows 7, 8 eller 10 eller senare. Kör programmet ”AcowaZoosetup.exe” via installationsfilen som finns i denna länk: Gratis nedladdning
USB-anslutning från SPIDER, PUMA eller GEKKO till PC med en Micro-USB-kontakt på enheten. AcowaZoo kommer sedan att ansluta till enheten för konfiguration. När AcowaZoo-applikationen startar kommer den kontinuerligt att försöka upprätta kontakt med en enhet via USB-anslutning.

Nedan följer FAQ på produkterna som vi har fått från er kunder, denna sidan uppdateras då frågor kommer frekvent. 

(F) innebär att det även finns en instruktionsfilm om ämnet.

Lathundar, datablad och användarmanualer finns under respektive produkts sida.

Instruktionsfilmen visar konfiguration av dataloggern GEKKO och svavelvätegivaren CaNaRy. Det är på samma sätt för andra givare som brädd, temp, nivå etc. Eftersom det inte är tillgång till spänningsmatning så kör vi på batteri i detta caset. Inställningarna i just detta case är loggning av svaleväte var 20:e minut i normalfallet. Blir det >10 ppm så börjar GEKKO logga data varje minut istället. Som ni ser i filmen så är det helt valfritt med inställningen hur ofta loggning ska, det är enbart en enkel konfiguration i den öppna mjukvaran.  Konfigurering för loggning av nederbörd, bräddning, grundvattennivå etc. med hjälp av GEKKO utförs på samma sätt.

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Instruktionsfilmen visar hur inställning för utskick av larm via SMS hanteras. Det finns även några bra sidor direkt i AcowaZoo för analys av anläggningen som vi snabbt går genom. All information i PUMA är tillgänglig via Modbusregister som ni kommer se i filmen.

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Instruktionsfilmen visar hur konfigurationen utförs. Klicka på knappen Pump Setup och ställ in hur styrningen ska fungera. I detta fallet 3-fas pump på 5.5 A och styrning via nivågivare och högnivåvippa. Klicka vidare på analoga in för 4-20 mA givare, 5 meters sump, variabel startnivå på 15 cm, startnivå 255 cm, stoppnivå 45 cm och sörpling kl 08.30 var 7:e dag om nivån är tillräckligt hög. Andra fina optioner som bl.a motionskörning går vi inte genom i filmen.  Högnivåvippan installeras på DI och konfigureras. Därmed är allt klart för att ladda PUMA med ny konfiguration.

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Instruktionsfilmen visar hur konfigurationen utförs. Klicka på knappen Pump Setup och ställ in hur styrningen ska fungera. Styrning via nivåvippa och eventuellt blixtljus konfigureras. 

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Instruktionsfilmen visar principen för hur Du startar pumpen manuellt, ställer in start/ stoppnivåer etc direkt på 2,4″ displayen. Klicka här för att se instruktionsfilm

Det finns bra statusfönster som gör att du enkelt ser statusen på I/O och alla modbusregister/ adresser i respektive produkt – Spider, PUMA och GEKKO. Hur kommer man åt alla modbusregister som finns i Spider, PUMA, GEKKO? Finns det drifttider, antal starter, kapacitetsberäkning, bräddning och annat tillgängligt? Vilken Modbusadress har startnivå P1? Tänk på att Modbusadressen och registret inte är samma, det skiljer ett. Exempelvis startnivå P1 har adress 2755 och finns i registret 2756.  Hur ställer jag om klockan? Är det svårt att få koll anläggningen? Jag vill ha ett enkelt sätt att se/ övervaka min anläggning. Detta och mycket mer ser du i filmen nedan.

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Hur konfigureras bräddberäkning, kapacitetsberäkning, motionskörning, spolning, sörpling och daglig tömning. Allt är tillgängligt i Modbus-register.

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Hur konfigureras modemet i pumpstyrningen Spider? Samma förfarande är det för pumpstyrningen PUMA och dataloggern GEKKO.
Ta loss locket på ovansidan av SPIDERN, lite bra-ha-information om funktionerna nedan:

Klicka här för att se instruktionsfilm.

Skillnaden ligger främst i de vågor eller signaler som används för att utföra mätningarna. Ultraljudsgivare använder ljudvågor medan radargivare använder elektromagnetiska vågor för att mäta avstånd.  Fördelarna med radar är att de är oberoende av föroreningar eller kondens i miljön, och de kan ha en längre räckvidd än ultraljud.

Generellt sett kan man säga att radargivare är mer okänsliga för yttre störningar än ultraljudsgivare. Radar använder elektromagnetiska vågor för att detektera objekt och är mindre känslig för till exempel damm, fukt och ljud. Ultraljudsgivare använder ljudvågor och kan påverkas av ljudstörningar och fysiska hinder som kan reflektera eller blockera ljudet.

Det är dock viktigt att notera att olika radargivare och ultraljudsgivare kan ha olika känslighetsnivåer beroende på deras design och specifikationer.

 

Vill Du ha mer information om AcowaZoo, ring oss eller skicka mail till: produkter@asbva.se