Acowa PUMA

PUMA – Kompakt universell enpumpsstyrning

Acowa PUMA pumpstyrning är en kompakt enpumpsstyrning med stora möjligheter till kommunikation. Följden blir att det nu finns enpumpstyrning på marknaden som är kostnadseffektiv även när det inte är en sluten stand alone lösning.  

Ifall du vill kommunicera trådlöst med Modbus TCP, använd det inbyggda 4G-modemet. Finns däremot kravet att använda modem/ router från er IT-avdelning så använder du med fördel den inbyggda ethernetporten

Allt som allt möjliggör det en enkel kommunikation till Ert befintliga SCADA-system eller till AcowaCore/ AcowaDash-plattformen. Alla modbusregister i PUMA är av samma datatyp, så endast ett telegram måste sändas för att få uppdaterad data. Som exempel så finns aktuell nivå i modbusregister 20, antal starter idag i register 128, antal starter igår i register 156 etc. 

Har Du behov av att få exempelvis larm via SMS? Enkelt, konfigurera det.

Acowa PUMA
Acowa PUMA - enpumpsstyrning
Acowa PUMA

PUMA moteras enkelt på vägg, i gatuskåp och andra höljen tack vare dess kompakta storlek på endast 23 cm i bredd. Den är designad för enkel anslutning via bottenmonterade beslag och en kombination av skruvklämmor och fjäderklämmor. För daglig drift har PUMA en 2,4” OLED-display i fronten och 4 kontrollknappar.

PUMA är konstruerad i ett tvådelat slagtåligt IP65-kapslat hölje. 

Naturligtvis kan både 1-fas och 3-fas pumpar upp till 12A (5,5KW) styras.

Mät nivån i brunnen via en standard 4-20 mA analog nivågivare, så startar och stoppar pumpstyrningen pumpen automatiskt. PUMA har integrerade standardfunktioner för exempelvis inloppsflödesberäkning, flödes- och kapacitetsberäkning samt nödstyrning via högnivåvippan. Det finns även en unik funktion för strömmätning på alla 3 faserna samt fassekvensdetektering.

Förutom analog ingång finns det dessutom 2 stycken DI och 2 stycken DO att tillgå och fritt konfigurera funktion för t.ex. larmlampa på DO.

Manualer:

Intresserad av datablad: Klicka här
Användarmanual hittar du här: Klicka här
Och snabbstartsdokument: Klicka här

Snabbstartsdokument för menyhantering: Klicka här

 

Acowa PUMA konfigureras med PC-mjukvaran – AcowaZoo. Detta görs lokalt via USB-kontakt eller externt via 4G modemanslutning. Via den inbyggda USB-kontakten i PUMA:n är det möjligt att utföra en firmwareuppdatering.

Vi har utvecklat standardlösningar som är baserade på exempelvis PUMA, få mer information här:

Funktioner/ egenskaper:

– Avancerad enpumpskontroll.
– Alternativ för ethernet, 4G eller NB/IOT.
     – Skicka SMS i klartext vid exempelvis larm för hög nivå 
     – Modbus TCP/IP-protokoll för kommunikation till AcowaCore eller Ert SCADA-system.
– Fassekvensdetektering.
– Unik funktion för strömmätning på alla 3 faserna, ingen pump går sönder pga att 1 fas är borta. Mindre underhåll är resultatet.
– Manövrering via grafisk 2,4” OLED-display.
– Nödkörning via nivåvakt om tryckgivaren är defekt.
– Möjlighet till bräddberäkning via AcowaCore.
– Konfiguration av PUMA via den kostnadsfria mjukvaran – AcowaZoo.

Via AcowaZoo konfigureras pumpstyrningens funktion. Det finns dessutom många inställbara funktioner som minskar krav på underhåll:
     – Motionskörning av pump, detta medför att pumpen inte fastnar vid långvarigt stillastående.
     – Sörpling, därmed undviks flytande lager.
     – Varierad startnivå, följden blir minimering av fettkanter.
     – Validerad flödesberäkning, där pumpens ”sanna” kapacitet beräknas.
     – Inloppsflödesberäkning som visar inflödesprofilen till pumpstationen.
     – Larmutskick via SMS etc.

Sammanfattningsvis en kort introduktionsfilm till Acowa PUMA

Vill Du ha mer information om pumpstyrningen PUMA, ring oss eller skicka mail till: produkter@asbva.se