Acowa Spider

Pumpstyrning

Acowa Spider är en universell pumpstyrning, med många möjliga tillämpningar. Pumpstyrningen kan styra flera pumpar med alternerande drift, med endast en nivåvippa ansluten. På samma nivåvippa kan även larm för hög nivå eller defekt pumpfunktion ges.

Naturligtvis kan en vanlig nivågivare med 4-20mA signal också användas till Spider pumpstyrning. Med en analog nivåsignal ansluten kan Spider utföra en giltig pumpflödesberäkning, och utifrån denna funktion kan behovet av pumpservice förutsägas.

Pumpstyrningen levereras som standard med ett inbyggt 4G-modem vilket innebär ett kompakt utförande, B=87mm x H=90mm x D=62mm, för styrning/ kommunikationAcowa Spider har även inbyggd powerbank, en effekt av detta är att vid ett strömavbrott skickas ett SMS-larm om så önskas. Via Modbus har du vidare åtkomst till alla variabler som finns i Spider, även från SCADA-systemet.

Grundenheten har även 1 AI, 6DI och 4DO. Önskas mer I/O så finns det av detta skäl en extra I/O-modul.

Vi har utvecklat flera olika standardlösningar som är baserade på exempelvis Spider, få mer information här.

Standardfunktioner i Spider som är färdiga att användas:

– Avancerad 1- och 2-pumpsstyrning, där en felaktig pump automatiskt tas ur drift.
– Multiprotokoll, Modbus & Comli. Spider känner automatiskt av vad SCADA-systemet använder.
– 288 lokala loggar per analog ingång, med fritt definierat tidsintervall i sekunder.
– Statusord med räknarfunktion för fel/ larm.
– Validerad flödesberäkning, där pumparnas ”sanna” kapacitet beräknas.
– Inloppsflödesberäkning som visar inflödesprofilen till pumpstationen.
 Nödkontrollfunktion via nivåvakt om tryckgivaren är defekt.
– Pumpserviceindikering, där Spider talar om när pumpen måste servas på grund av minskad kapacitet.
– Inbyggd powerbank, för larm vid spänningsbortfall.
– Funktion för bräddberäkning med antal, varaktighet och mängdangivelse.
– Motionskörning av pumpen, effekten blir att den inte fastnar vid långvarigt stillastående.
– Daglig djuppumpning/ sörpling, av detta skäl kan flytande lager undvikas.
– Möjlighet till varierad startnivå, detta innebär att uppbyggnad av fettkanter undviks.

Acowa Spider
Modem med batteribackup

– Inbyggt 4G modem.
– Anslutning av grafisk 2,4″ OLED-display, som ”klickas” direkt på Spider.
– HMI 7″ grafisk färgpekskärm, via seriellt HMI-gränssnitt.
– Anslutning av extra I/O-modul, medför fler in- och utgångar.
– Konfiguration av SPIDER via AcowaZoo PC-mjukvara.
– Kommunikation med frekvensomformare via Modbus (Danfoss FC202, Schneider Altivar Process och ABB).
– Kommunikation med Siemens MAG6000 flödesmätare via Modbus.
– Energimätare via Modbus RTU för KWh, Cos phi, Amp, Volt – data för SCADA.

 

Intresserad av exempelvis datablad: Klicka här
Eller kanske en användarmanual: Klicka här
Sammanfattningsvis hittar du snabbstartsdokument -> Klicka här