Acowa Spider

Pumpstyrning

Acowa Spider är en universell pumpstyrning, med många möjliga tillämpningar. Pumpstyrningen kan styra flera pumpar med alternerande drift, med endast en nivåvippa ansluten. På samma nivåvippa kan även larm för hög nivå eller defekt pumpfunktion ges.

Naturligtvis kan en vanlig nivågivare med 4-20mA signal också användas till Spider pumpstyrning. Med en analog nivåsignal ansluten kan Spider utföra en giltig pumpflödesberäkning, och utifrån denna funktion kan behovet av pumpservice förutsägas.

Pumpstyrningen levereras som standard med ett inbyggt 4G-modem vilket innebär ett kompakt utförande, B=87mm x H=90mm x D=62mm, för styrning/ kommunikationAcowa Spider har även inbyggd powerbank, en effekt av detta är att vid ett strömavbrott skickas ett SMS-larm om så önskas. Via Modbus har du vidare åtkomst till alla variabler som finns i Spider, även från SCADA-systemet.

Grundenheten är utrustad med 1 AI, 6DI och 4DO. Önskas mer I/O så finns det av detta skäl en extra I/O-modul, se längre ner på sidan.

Vi har utvecklat flera olika standardlösningar som är baserade på exempelvis Spider,
få mer information här.

Kompakt pumpstyrning med integrerat 4G-modem

Standardfunktioner i Spider som är färdiga att användas:

– Avancerad 1- och 2-pumpsstyrning, där en felaktig pump automatiskt tas ur drift.
– Multiprotokoll, Modbus & Comli. Spider känner automatiskt av vad SCADA-systemet använder.
– 288 lokala loggar per analog ingång, med fritt definierat tidsintervall i sekunder.
– Statusord med räknarfunktion för fel/ larm.
– Validerad flödesberäkning, där pumparnas ”sanna” kapacitet beräknas.
– Inloppsflödesberäkning som visar inflödesprofilen till pumpstationen.
 Nödkontrollfunktion via nivåvakt om tryckgivaren är defekt.
– Pumpserviceindikering, där Spider talar om när pumpen måste servas på grund av minskad kapacitet.
– Inbyggd powerbank, för larm vid spänningsbortfall.
– Funktion för bräddberäkning med antal, varaktighet och mängdangivelse.
– Motionskörning av pumpen, effekten blir att den inte fastnar vid långvarigt stillastående.
– Daglig djuppumpning/ sörpling, av detta skäl kan flytande lager undvikas.
– Möjlighet till varierad startnivå, detta innebär att uppbyggnad av fettkanter undviks.

Acowa Spider
Modem med batteribackup

– Inbyggt 4G modem.
– Anslutning av grafisk 2,4″ OLED-display, som ”klickas” direkt på Spider.
– HMI 7″ grafisk färgpekskärm, via seriellt HMI-gränssnitt.
– Anslutning av extra I/O-modul, medför fler in- och utgångar.
– Konfiguration av SPIDER via AcowaZoo PC-mjukvara.
– Kommunikation med frekvensomformare via Modbus (Danfoss FC202, Schneider Altivar Process och ABB).
– Kommunikation med Siemens MAG6000 flödesmätare via Modbus.
– Energimätare via Modbus RTU för KWh, Cos phi, Amp, Volt – data för SCADA.

 

Intresserad av exempelvis datablad: Klicka här
Eller kanske en användarmanual: Klicka här
Sammanfattningsvis hittar du snabbstartsdokument -> Klicka här

SPIDER – Tillbehör

Extra I/O modul

En expansionsmodul har utvecklats för SPIDER-pumpstyrning som möjliggör fler digitala och analoga ingångar. Genom att använda denna modul blir SPIDER pumpstyrning ännu mer flexibel och kan därmed även fungera som en avancerad 1 eller 2 pumpstyrning med möjlighet att koppla ihop flera drift- och larmsignaler. Du får 2 AI och 8 DI med denna I/O-modulen.

Intresserad av datablad: Klicka här

OLED – 2,4-tums skärm för SPIDER

Displayen är för direkt montering på SPIDER-pumpstyrning och är byggd med olika skärminställningar och kan manövreras med joystick.

OLED möjliggör visualisering av de viktigaste inställningarna och driftdata i SPIDER pumpstyrning, samt möjligheten att ändra ett begränsat antal börvärden.

Nivå, Driftdata P1 och P2, DI-status, DO status, Kommunikationsstatus, Larmlista, Start/stopp nivå P1 och P2, Operation P1 och P2

Intresserad av datablad: Klicka här
Intresserad av snabbstart: Klicka här

EAGLE II – 7″ grafisk touchskärm

EAGLE II HMI är en 7″ widescreen touchskärm med upplösning 800*480. Applikationen som levereras med är anpassad för att kunna konfigurera pumpstyrningen Spider efter behov och funktion, allt är på svenska. Ingen programmering behövs för att ordna en pumpstyrning. Kablage ingår också.

EAGLE II HMI-displayen kan även utformas individuellt för olika applikationer samtidigt som pumpstationen. Önskas en standardinställning levereras HMI med en förprogrammerad standardskärm för pumpstationen.

EAGLE II HMI-egenskaper:
– Lättförståeligt användargränssnitt 
– Drift av alla pumpar
– Larmlista
– Kurvvisning av flera samtidiga analoga signaler
– Tillgång till driftdata för pumpar
– Enkel åtkomst för att ändra inställningsparametrar
– Enkel åtkomst till skalning av trycktransmittrar

 

Intresserad av datablad: Klicka här 

Spider