Nivåvippor

ASB ENVE

Då huvudändamålet är avloppsvatten så har våra nivåvippor en vikt på nästan 0,8 kg för att kunna penetrera det ofta förekommande fettlagret i en pumpsump.

Vi har också valt att ge dem olika färger – blå och röd. Använd röd för nöddrift så är det enkelt att se i sumpen vilken vippa som används till vad.

Levereras med 13 m kabel och upphängningsanordning.

Intresserad av datablad: Klicka här

FROG

Acowa FROG är en standard nivåvippa för antingen normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC) signal.

Acowa FROG levereras med antingen 10m eller 20m permanent monterad mycket flexibel kabel. Upphängningsfästen ingår i båda versionerna.

FROG används som larmvippa i pumpstationer, som styrvippa för pumpar och i många andra applikationer.

Intresserad av datablad: Klicka här