Acowa TurTle

Hydrostatisk tryckgivare – 
Unik med utbytbar mätcell

Acowa TurTle, nivågivaren som är unik på marknaden. Byt enbart mätcell och få på det viset bättre arbetsmiljö. Behöver du byta kablage när nivågivaren ska bytas. Varför? 

Krävs det elkunskap för att byta nivågivare? Inte om Du använder TurTle. TurTles unika mätcell kan separeras från det rostfria sensorröret. Byt enbart den keramiska mätcellen, det ger därmed en snabb och säker installation. Du får ingen jobbig arbetsmiljö med kabelgenomföringar, konstig och påfrestande arbetsställning, felkopplingar och annat som du kan råka ut för. 

TurTle använder en keramisk kapacitiv mätcell med lång hållbarhet, stabilitet och stor precision. Sensorns kapillärrör är avslutat med ett filter som förhindrar absorption av fukt.

TurTle kännetecknas av en robust design och har huvudsakligen utvecklats direkt för vatten- och avloppsindustrin. Nivågivaren används av detta skäl sedan många år inom VA runt om i världen. 

Att TurTle dessutom är bra för vår miljö är bonus, du slänger inte kablaget utan låter elinstallationen vara kvar. 

Acowa TurTle ger en standard 4-20mA utsignal. IP-klassningen är IP68 och den har fri fallhöjd på 30 cm. Max övertryck är 6 bar och drifttemperaturen är mellan -20°C till +85°C .

Till följd av totalvikten på hela 1300 gram är TurTle otroligt stabil i förhållanden med turbulent vatten. 

Nivågivaren TurTle kan levereras med kablage i tre standardlängder på 10 meter, 15 meter respektive 30 meter. 

Ytterligare fördel är att mätcellen känner av polariteten på inkopplingen så du kan inte koppla fel. 

Är Du intresserad av snabbstartsdokument: Klicka här

Eller önskar Du ett datablad?

Har Du flera olika nivågivare på lager, varför?

Nivågivaren TurTles mätområde är justerbart via DIP-switchar på baksidan av den keramiska mätcellen. TurTle mäter i 3 mätområden, 0 – 3 meter, 0 – 5 meter eller 0 – 10 meter.  

Detta medför att Du har den keramiska mätcellen på lager och klara de vanligaste mätområdena med en enhet.  Enkelheten fullbordas i att Du inte behöver elkunskap för att byta nivågivare, elinstallationen sitter ju kvar.

Genom att utföra en 0-punktskalibrering kan en ev offset justeras. Ställ in båda DIP:erna på 00 på mätcellens kretskort. Skruva sedan ihop mätcell och sensorrör igen så att mätcellen får spänning.

Mätcellens mA-signal kommer nu att stiga till ca. 4,8mA och kommer under 30 sekunder sjunka till 4,0mA. Mätcellen är nu 0-punktskalibreringsrad. Efter avslutad kalibrering demonteras mätcellen och önskat mätområde ställs in via DIP-switchare.

Mätcell med DIP-switchar

Mätcellen skruvas sedan tillbaka på sensorröret genom att ta i ”lagom” mycket. Acowa TurTle är nu klar och färdig att använda.

Videon nedan visar hur nollpunktskalibrering för nivågivaren Acowa TurTle utförs.

Vill Du ha mer information om nivågivaren Acowa TurTle, ring oss eller skicka mail till: produkter@asbva.se